Ikon för Rikstermbanken

hållfasthet

svensk term (rek.): hållfasthet
definition:

egenskapen hos ett material att motstå olika slag av mekanisk påverkan

anmärkning:

Oftast avses materialets draghållfasthet (mätt som sträckgräns).

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995