Ikon för Rikstermbanken

härdning

svensk term (rek.): härdning
definition:

process med vilken man gör ett material hårdare och höjer dess sträckgräns

anmärkning:

Härdningsmekanismer omfattar fyra principiella sätt att höja hårdheten och sträckgränsen hos stål genom att försvåra dislokationernas rörelser i kristallgittret. Härdningsmekanismerna förklarar många operationer som påverkar stålets egenskaper.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995