Ikon för Rikstermbanken

glödgning

svensk term (rek.): glödgning
definition:

upphettning av stål som görs med många olika syften, t.ex. för att göra stålet mjukt före valsning, att eliminera spänningar i materialet, att modifiera kristallstrukturen, att förändra fysiska eller elektriska egenskaper

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995