Ikon för Rikstermbanken

gjutjärn

svensk term (rek): gjutjärn
definition:

en järn-kol-legering med hög kolhalt, vanligen 3,5–4,5 procent

anmärkning:

En sådan legering är inte smidbar och kan således inte formas genom valsning eller smidning. I stället ges materialet sin form vid stelnandet i gjutformen.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995