Ikon för Rikstermbanken

förlängning

svensk term (rek.): förlängning
beteckning/formel: A
definition:

den längdökning som kvarstår efter avlastning vid ett dragprov

anmärkning:

Förlängningen anges i procent av en given del av provet.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995