Ikon för Rikstermbanken

färskning

svensk term (rek): färskning
definition:

borttagandet av kol ur råjärn, dvs. att göra järnet smidbart

anmärkning:

Detta sker numera vanligtvis i syrgaskonvertrar.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995