Ikon för Rikstermbanken

elektrod

svensk term (rek.): elektrod
definition:

allmänt en stång, tråd, platta e.d. i en apparat, från vilken elektrisk ström leds till eller från apparaten

anmärkning:

I ljusbågsugnar smälts skrot av värmen i den ljusbåge som bildas mellan ugnens grafitelektroder och skrotet.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995