Ikon för Rikstermbanken

elastisk deformation

svensk term (rek): elastisk deformation
förklaring:

Har förekommit när ett material utsatts för belastning, som efter avlastning inte har givit någon kvarvarande deformation.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995