Ikon för Rikstermbanken

dragning

svensk term (rek.): dragning
definition:

metod för ändring av dimensioner och egenskaper hos stång, tråd och rör

anmärkning:

Materialet dras genom ett hål i en skiva av mycket hårt material (hårdmetall eller diamant). Processen sker vid rumstemperatur (kalldragning) och kan sägas motsvara den kallvalsning man ofta utför på platta produkter (plåt och band).

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995