Ikon för Rikstermbanken

diffusion

svensk term (rek.): diffusion
förklaring:

Innebär inom metallurgin att atomer i ett kristallgitter byter plats. Om främmande atomer finns i gittret, kan dessa också röra sig. Finns det koncentrationsgradienter, diffunderar atomerna så att en utjämning av gradienten sker.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995