Ikon för Rikstermbanken

chargera

svensk term (rek.): chargera
definition:

insätta råvaror i en järn- eller stålugn

anmärkning:

Den insatta mängden kallas charge. Ståltillverkning sker satsvis och varje charge utgör en sats.

Av franskans charge, last, börda.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995