Ikon för Rikstermbanken

bruk

svensk term (rek.): bruk
definition:

ursprungligen industri där man förädlade råvaror, t.ex. malm eller skog

anmärkning:

Många av de svenska järnverken var tidigare delar av bruksrörelser, där man förutom tillverkning av stål och skogsprodukter också hade elkraftproduktion och bedrev jordbruksrörelse. Ordet levde länge kvar i många företagsnamn (t.ex. Fagersta Bruks Aktiebolag, AB Garphytte Bruk). I dag återfinns ordet i företagsnamnen Guldsmedshytte Bruk AB, Surahammars Bruks AB och Skyllbergs Bruks AB. Det senare företaget bedriver vid sidan av stålförädling bl.a. jord- och skogsbruksrörelse samt kraftproduktion och kan sägas vara ett bruk i den ursprungliga betydelsen. Ordet kan ibland också stå för den ort, där ett bruk är lokaliserat.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995