Ikon för Rikstermbanken

brottgräns

svensk term (rek.): brottgräns
beteckning/formel: Rm
definition:

den dragspänning vid vilken ett material brister

anmärkning:

Brottgränsen för stål ligger i allmänhet mellan 200 och 1300 MPa.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995