Ikon för Rikstermbanken

betning

svensk term (rek): betning
definition:

process för borttagande av järnoxid från varmvalsat stål genom behandling med syra, i allmänhet svavelsyra eller saltsyra

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995