Ikon för Rikstermbanken

band

svensk term (rek.): band
definition:

valsad stålprodukt med rektangulärt tvärsnitt

anmärkning:

Ett band kan vara mer än 2 meter brett och är vanligen mycket långt (flera hundra meter) och levereras då i rullar. I vissa sammanhang (t.ex. i tulltaxan) definieras dock band som en produkt med en bredd av högst 600 mm.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995