Ikon för Rikstermbanken

balk

svensk term (rek.): balk
anmärkning:

Egentligen benämningen på ett bärande element i en konstruktion. Ofta kallar man en profilstång, som är avsedd att bli ett bärande element, för balk (t.ex. I-, U- och H-balk).

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995