Ikon för Rikstermbanken

avsvavling

svensk term (rek.): avsvavling
definition:

borttagande av svavel eller svavelhaltiga ämnen. Inom metallurgin syftar termen främst på avlägsnandet av svavel ur råjärn (flytande tackjärn)

anmärkning:

Svavel är i de flesta sammanhang en oönskad beståndsdel i stål.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995