Ikon för Rikstermbanken

automatstål

svensk term (rek.): automatstål
definition:

stål med sådana egenskaper att spån lätt bryts av när man bearbetar det i t.ex. (automat)svarvar´

anmärkning:

Ofta legerat med bly eller svavel.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995