Ikon för Rikstermbanken

LD-konverter

svensk term (rek.): LD-konverter
definition:

reaktor eller behållare i vilken råjärn (flytande tackjärn) färskas till stål genom blåsning med syrgas

anmärkning:

Värmen som därvid utvecklas nyttjas för smältning av skrot. LD-konvertern är den första egentliga syrgasstålprocessen. LD anses stå för Linz (österrikisk stålort) och Durrer (schweizisk stålforskare). Ofta härleds dock D till Donawitz, en annan österrikisk ort med stålindustri.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995