Ikon för Rikstermbanken

Kol- och stålunionen

svensk term (rek.): Kol- och stålunionen
svenska termer (acc.): CECA (inom stålindustrin) [seka] 
EKSG
förklaring:

Europeiska Kol- och StålGemenskapen), den första av de tre gemenskaper som tillsammans bildar EG, de Europeiska Gemenskaperna. EG är i sin tur en av de tre ”pelare” – och den i särklass viktigaste – som bildar EU, den Europeiska Unionen. Inom stålindustrin används vanligen den franska förkortningen för Kol- och stålunionen, CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier), helt enkelt därför att förkortningen är lättuttalad.

CECA regleras av det s.k. Parisfördraget från 1951. Syftet med detta var i första hand att bevara freden i Europa genom sammanlänkning och kontroll av de industrier, som svarar för väsentliga delar av råvaruförsörjningen till krigsindustrin. Fördraget gäller till år 2002, då gemenskapen upphör.

CECA skiljer sig i flera väsentliga avseenden från de två andra gemenskaperna, EEC och EURATOM, bl.a. genom förekomsten av speciella pris- och marknadsregler för stålproducenterna. EG-kommissionen har en långtgående beslutanderätt över de enskilda stålföretagen.

fransk term (rek.): Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
fransk term (acc.): CECA
 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995