Ikon för Rikstermbanken

Kol

svensk term (rek.): Kol
definition:

grundämnet C, nr 6 i det periodiska systemet och med atomvikten 12,01

anmärkning:

Kol är det vanligaste legeringsämnet i stål och har grundläggande betydelse för stålets egenskaper. Kol är också benämningen på i naturen förekommande eller av människan framställda koncentrat (t.ex. stenkol, träkol).

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995