Ikon för Rikstermbanken

Jernkontoret

svensk term (rek.): Jernkontoret
definition:

den svenska stålindustrins centrala producentorganisation

anmärkning:

Jernkontoret företräder branschens intressen i alla frågor utom sådana som gäller arbetsmarknadsområdet. Jernkontoret är också en organisation för samordnad teknisk forskning inom Norden. Kontorets första reglemente stadfästes 1747 av kung Fredrik I, vilket gör kontoret till Sveriges och en av Europas äldsta näringsorganisationer.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995