Ikon för Rikstermbanken

AOD

svensk term (rek.): AOD
definition:

process för minskning av kolhalten i rostfria stål. Från ljusbågsugnen överförs det flytande stålet till en reaktor (AOD-konverter), där en blandning av ädelgasen argon och oxygen (syrgas) blåses in i smältan

anmärkning:

Uddeholms AB utvecklade på 1970-talet tillsammans med det franska företaget Creusot-Loire en variant av AOD-processen där man i stället för argon använder vattenånga. Processen, som fick namnet CLU efter begynnelsebokstäverna i de två företagsnamnen, används fortfarande vid Avesta Sheffields anläggning i Degerfors.

engelsk term (rek.): Argon Oxygen Decarburization
 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995