Ikon för Rikstermbanken

ämnen

svensk term (rek): ämnen
definition:

halvfabrikat av stål som framställs antingen direkt genom stränggjutning eller genom valsning/smidning av göt

anmärkning:

Ämnen vidarebearbetas genom valsning eller smidning till handelsfärdigt stål. Beroende på i första hand tvärsnittets form uppdelas ämnen i slabs, billets och blooms.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995