Ikon för Rikstermbanken

vitterhet

svensk term: vitterhet
förklaring:

Diktkonst, skönlitterärt författarskap. I antikvariaten ofta avdelningen för äldre skönlitteratur. Under första hälften av 1700-talet var vitterhet ett bredare humanistiskt begrepp och kunde innefatta även ämnen som litteraturhistoria, estetik och filosofi.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016