Ikon för Rikstermbanken

upplaga

svensk term: upplaga
definition:

alla de exemplar av en bok eller ett tryck som tryckts vid ett och samma tillfälle

anmärkning:

Första tryckningen är detsamma som första upplagan. I handsatta tryck kan dock vissa ändringar av exempelvis upptäckt tryckfel eller av den typografiska utstyrseln förekomma sedan en del av arket eller upplagan tryckts, vilket kan benämnas varianttryck, såvida det första trycket redan hunnit lämna tryckeriet. En förstaupplaga kan, om den är efterfrågad och tar slut, tryckas om men utan att sättas om. Den benämns då andra tryckningen, andra tusendet etc. I offsettryck används då samma plåtar. En av författaren omarbetad, reviderad eller utökad upplaga benämns andra, tredje etc. upplagan, liksom en även efter en längre tid omtryckt och omsatt bok. För samlare av förstaupplagor gäller således den ursprungliga tryckningen. Eller ännu hellre ”första upplagan, första tryckningen med tryckfel istället för tryckfel på erratabladet i slutet av boken”.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016