Ikon för Rikstermbanken

tryckt som manuskript

svensk fras: tryckt som manuskript
förklaring:

Angives på tryckalster som inte är avsedda för allmänheten utan utgivet för författarens eller utgivarens vänner eller för särskilt ändamål i liten upplaga.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016