Ikon för Rikstermbanken

som vanligt

svensk fras: som vanligt
förklaring:

Används i kataloger for att markera kunskap om att boken i sitt mest eftersökta skick bör innehålla det som den vanligtvis saknar. Exempel: ”Som vanligt utan det sällsynta B-arket.”

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016