Ikon för Rikstermbanken

slakta en bok

svensk term: slakta en bok
förklaring:

När värdefulla delar (t.ex. handkolorerade planscher) tas ur ett bokverk för att säljas separat. Betraktas normalt som vandalism och accepteras endast om exemplaret är defekt (s.k. slaktningsexemplar).

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016