Ikon för Rikstermbanken

signerat exemplar

svensk term: signerat exemplar
definition:

exemplar med författarens namnteckning

anmärkning:

På senare tid har reklamsigneringen blivit allt vanligare. Därmed förstås att författaren på t.ex. ett varuhus eller i en bokhandel signerar sin senaste bok i syfte att stimulera försäljningen. Detta har fått sådan utbredning att signerade exemplar nu delvis förlorat den air av exklusivitet de tidigare hade.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016