Ikon för Rikstermbanken

sällsynt

svenska termer: sällsynt
rar
förklaring:

När man talar om en boks svåråtkomlighet rör man vid boksamlandets själ. För om en bok när som helst kan anskaffas minskar behovet av att samla den. Det räcker inte för samlaren att boken är sällsynt, eller rar, som det hette förr. Den måste ha någonting som gör den värd att spara; därför är en sällsynt bok aldrig attraktiv bara för att den är sällsynt. Hur ovanlig eller svåråtkomlig en bok är diskuteras ständigt bland boksamlare. Det finns en sorts definitiv sällsynthet, en annan sorts osäker, fluktuerande sällsynthet, en tredje sorts tillfälligt uppblossande sällsynthet och en fjärde sorts lokal sällsynthet. Om en bok som är sällsynt kan man säga att den är introuvabel, unik, måhända unik, extremt ovanlig, mycket sällsynt, ytterst sällsynt, sällsynt och sökt, att den utgör den eftersökta och mycket sällsynta original upplagan osv. Förr användes sällsynthetsbeteckningen r, rr, rrr i såväl gemener som versaler, vilket alltså betydde sex grader av raritet. Beteckningen R.R.R betecknade den allra yttersta graden av sällsynthet.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016