Ikon för Rikstermbanken

recensionsexemplar

svensk term: recensionsexemplar
förklaring:

Utsänt till recensenter och försett med recensionsstämpel på smutstiteln, titelbladet, toppsnittet, framsnittet eller fotsnittet. Ibland utan de hårda pärmarna.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016