Ikon för Rikstermbanken

putsat snitt

svensk term: putsat snitt
förklaring:

När råsnittet inte skurits utan bara jämnats till.

se även:
 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016