Ikon för Rikstermbanken

pseudonym

svensk term: pseudonym
beteckning/formel: pseud.
definition:

antaget eller påhittat författarnamn

anmärkning:

Förkortas pseud.

exempel:

Ernst Ahlgren, Bo Balderson, Lewis Carroll

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016