Ikon för Rikstermbanken

pergament

svenska termer: pergament
pergamentband
definition:

Pergament används i dag som material för bokband, men under medeltiden var pergament det man skrev på – pergamentet efterträdde papyrus som skrivmaterial och avlöstes vid medeltidens slut av pappret. Tillverkas av get-, får- eller kalvskinn som skrapas och sedan behandlas med kalkvatten, krita och pimpsten. Namnet härlett från staden Pergamon i Mindre Asien.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016