Ikon för Rikstermbanken

oskuret exemplar

svensk term: oskuret exemplar
förklaring:

En bokbindare som beskurit omslaget för hårt anses ha begått ett övergrepp. Ur bibliofil synpunkt är oskuret bäst.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016