Ikon för Rikstermbanken

omslag

svensk term: omslag
definition:

Man talar om främre omslag, bakre omslag, skyddsomslag (se dito), gråpappersomslag, tryckta omslag osv. Omslagen har för samlare och forskare blivit allt viktigare. Dels kan de rymma intressant information, dels blir boken tydligare som representativ för sin tid med bevarade omslag. Originalupplagan av August Strindbergs Röda rummet (1879) med bevarade främre och bakre omslag betingar ett upp till 30 gånger högre pris jämfört med samma bok utan omslag; är enbart främre omslaget bevarat blir priset kanske 20 till 25 gånger högre. I äldre tider spreds böcker ofta med ett skyddande grått pappersomslag. Mot slutet av 1700-talet såg man dessa s.k. gråpappersomslag ersättas av tryckta omslag, ett bruk som blev allt vanligare under 1800- talet och under senare hälften av seklet närmast regelmässigt.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016