Ikon för Rikstermbanken

monografi

svensk term: monografi
definition:

skrift som behandlar ett enda avgränsat ämne, en enda person, en enda sak etc.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016