Ikon för Rikstermbanken

litografi

svensk term: litografi
förklaring:

Stentryck, av grekiskans lithos, sten och grafein, skriva. Metoden bygger på att de färgavgivande ytorna är feta, de övriga fuktiga. Färgen fastnar bara på de feta ytorna och överförs därifrån till pappret. I dag är den litografiska tryckningen ett renodlat konsttryck och utförs oftast från tunna metallplåtar.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016