Ikon för Rikstermbanken

limbindning

svensk term: limbindning
förklaring:

Har ersatt häftningen som dominerande metod att förena bokens blad i ryggen. Starkt bidragande orsak till att nya böcker så lätt förvandlas till lösbladssystem.

se även:
 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016