Ikon för Rikstermbanken

kustod

svensk term: kustod
definition:

ensamt ord tryckt längst ner på sidan, på egen rad, hänvisande till första ordet på nästa sida

anmärkning:

Användes i äldre tider och är ett viktigt hjälpmedel för kollationeringen av en bok.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016