Ikon för Rikstermbanken

kapitäl

svensk term: kapitäl
definition:

den handsydda eller vävda list som fästs upptill eller nedtill i bokens rygg i jämnhöjd med snittet

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016