Ikon för Rikstermbanken

inte hos...

svenska termer: inte hos...
inte i...
förklaring:

I kataloger stöter man ofta på anmärkningen ”Inte hos...” alternativt ”Inte i...” vilket betyder att boken ifråga icke, som man skulle kunna vänta, återfinns i den eller den erkända bibliografin eller katalogen, varför den förmodas vara något av en hittills oupptäckt raritet och därför också betingar ett högre pris.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016