Ikon för Rikstermbanken

inbunden

svensk term: inbunden
beteckning/formel: inb.
förklaring:

Om enbart inbunden anges som beteckning menas ett enkelt band utan särskilda anspråk på kvalitet, men förväntas vara trådbunden.

Förkortas inb.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016