Ikon för Rikstermbanken

imprimatur

svensk term: imprimatur
definition:

censors i skriften tryckta tryckningstillstånd

anmärkning:

Infördes i Sverige under G. Benzelstiernas censorstid (1737–46) och upphörde huvudsakligen i samband med tryckfrihetsförordningen 1766.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016