Ikon för Rikstermbanken

frontespis

svensk term: frontespis
beteckning/formel: front.
förklaring:

Vanligen kopparstucken plansch liggande mot titelbladet, eller extra utsmyckat graverat titel blad, ofta med allegoriskt motiv.

Förkortas front.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016