Ikon för Rikstermbanken

försättsblad

svensk term: försättsblad
definition:

de blad som i en bunden bok förenar den främre pärmen och inlagan

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016