Ikon för Rikstermbanken

exlibris

svensk term: exlibris
definition:

bokägarmärke, i form av 1) en inklistrad, ofta konstnärligt utförd och ibland graverad etikett på vanligen främre pärmens insida eller 2) en stämpel på utsidan av en bok, ibland upprepad på dess insida (pärmexlibris, superexlibris)

exempel:

Ur /NN:s/ böcker, dvs. hörande till /NN:s/ boksamling.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016