Ikon för Rikstermbanken

ettbladstryck

svensk term: ettbladstryck
definition:

Tryckalster på enstaka blad med avslutad text

anmärkning:

Tryckt vanligen enbart på ena sidan.

exempel:

Avlatsbrev, flygblad, affischer, anslag.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016