Ikon för Rikstermbanken

eftersökt

svensk term: eftersökt
förklaring:

Om t.ex. en särskild upplaga av en bok under en längre period varit särskilt efterfrågad förses den ofta av antikvariatbokhandlare med epitetet eftersökt (eller sökt). Dessvärre har beteckningen en tendens att hänga kvar även om efterfrågan de facto har upphört. Felaktigt betraktas stundom en bok som eftersökt bara därför att den inte längre finns tillgänglig i bokhandeln.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016